Charakterystyczne ptaki

Jednym z reprezentantów mysikrólikowatych (wliczanych zresztą kiedyś do pokrzewkowatych) jest mysikrólik zwyczajny. Ptak ten pomieszkuje w niemalże całej Europie, która najliczniej oblegana jest zdecydowanie w środkowej i wschodniej części. Gatunki te szalenie często docierają również aż po wschodnią Syberię, a także Azji Mniejszej. Izolowane populacje tego gatunku ptaka spotkać można w dodatku w północnej części Azji oraz Ameryce Północnej.

Sposób życia mysikrólika zwyczajnego jest zróżnicowany, ponieważ po części traktuje się go jako osiadły, a po części za wędrowny i koczujący. Zima jest dla tego gatunku okresem, w którym podróżuje w kierunku południowej Europy czy też północnej Afryki. W naszym kraju mysikrólik pospolity zamieszkuje świerkowe lasy górskie oraz znajdujące się na północy kraju puszcze: Augustowską, Knyszyńską i Białowieską.

Ptaki charakterystyka

Jest to gatunek rozpowszechniony na obszarze naszego kraju, a jego najmniejszą najniższą liczebność można wyróżnić tam w tych rejonach, w których nie znajdują się wspomniane lasy świerkowe. Mysikrólik zwyczajny jest ptakiem o najmniejszych rozmiarach w całej Europie. Mimo, iż w wielu przypadkach za najmniejszego ptaka traktowany jest strzyżyk, to właśnie sięgający co najwyższej 9 centymetry długości mysikrólik, posiada w tej kategorii niezaprzeczalne pierwsze miejsce na podium. Czytaj dalej Charakterystyczne ptaki

Czy ptaki wolno dokarmiać?

Kraska zwyczajna to gatunek ptaka, który w licznych regionach Polski występuje pod nazwą siwki. Jest to średniej wielkości ptak z rodziny krasek, którego tryb życia z pewnością uznać można za wędrowny. Kraska zwyczajna zamieszkuje tereny prawie całej Europy. Najbardziej jednak upodobała sobie rejony południowe oraz północny wschód od strony Bałtyku i Rosji. Kraskę spotkać można również w środkowej i południowej Azji i północnozachodniej Afryce.

W ostatnich czasach zauważa się niemały spadek liczebności tego gatunku. Można stwierdzić, iż w niektórych krajach nie spotyka się go już w ogóle. Warto zaznaczyć, iż pośród wszystkich kraskowatych, to właśnie kraska zwyczajna jest jedynym reprezentantem, którego mamy możliwość spotkać na terenie Europy. O południowym pochodzeniu kraski mówi jej egzotyczne ubarwienie, które jest w oryginalnym, niebiesko rdzawym kolorze. Kraska zwyczajna nie wyróżnia się dymorfizmem płciowym.

Dokarmianie ptaków

Różnice tkwią natomiast w porach roku, w trakcie których poszczególna płeć zmienia swoje upierzenie. Budowa ciała kraski zwyczajnej jest krępa, a skrzydła są zaokrąglone. Kraska zwyczajna posiada również bardzo mocny, czarny dziób oraz nogi, które mają specyficzny żółtawy kolor. W przypadku młodych ptaków, ubarwienie nie jest tak wyraźne i kontrastowe. Do pierwszego roku życia, osobniki kraski zwyczajnej można rozróżnić od dorosłych również sterówkami. Czytaj dalej Czy ptaki wolno dokarmiać?

Rozpiętość skrzydeł ptaków

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita oblega nie tylko niemalże całą Europę, ale również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto powiedzieć w tym miejscu także, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej zamieszkuje takie kraje jak Holandia, Polska oraz (północne) Niemcy. W naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to zamieszkuje najliczniej.

Zwykle spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach znajdujących się na wschodnim Atlantyku, albo też na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Czajkę zwyczajną z pewnością uznać można również za jednego z najbardziej znanych ptaków błotnych.

Szerokość skrzydeł

Podstawową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a więc morfologia obojgu płci jest taki sam. Różnica wynika jednak z rosnących z potylicy długich piór, układających się w charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Dobrze jest zwrócić także uwagę na białe kropeczki, które pokrywają czarne pióra głowy, szyi oraz piersi osobnika damskiego. Czytaj dalej Rozpiętość skrzydeł ptaków